Газификация - проектиране, изграждане, ремонт, поддържане и преустройство на сградни, вътрешни и промишлени инсталации, разпределителни газопроводи (от мед, полиетилен, стомана, хромникел) за природен газ, втечнени въглеводородни газове, кислород, ацетилен, коргон и др.

Котли- предлага доставка, монтаж и обслужване на котли за битови и промишлени нужди, работещи на природен газ, пропан-бутан, твърдо гориво, пелети, нафта.

Метални изделия и конструкции – изработка и монтаж на метални врати, врати от ковано желязо, огради, парапети, плъзгащи портални врати, заготовки, покриви, халета.

Отопление - Проектиране и изграждане на битови и промишлени отоплителни инсталации.

Соларни инсталациии - Проектиране и изработка на соларни инсталации, доставка и монтаж на слънчеви колектори.

Съдове и съоръжения под налягане - Ремонт, поддържане и преустройство съдове и съоръжения под налягане.

Клапани - Проверка, ремонт и настройване на предпазно – изпускателни и предпазно-отсекателни клапани.

Газсигнализатори - Периодична проверка на газсигнализатори за природен газ и пропан-бутан.

Заваряване - заваряване на изделия от мед, полиетилен, стомана, хромникел, алуминий.